Manuál na určenie závažnosti stavu dieťaťa

Vek dieťaťa nad 3 mesiace Ikona

Podľa veku sú pripravené informácie o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť u dieťaťa a podľa ich závažnosti je odporúčaný ďaľší postup.V žiadnom prípade však nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčanie, preto ak máte obavy, vyhľadajte lekársku radu svojho primárneho pediatra alebo pohotovostných zdravotníckych zariadení.

Ak má Vaše dieťa ktorýkoľvek z následujúcich príznakov:

icon
 • Bledá, mramorová koža, ktorá je nezvyčajne chladná.
 • Je výrazne spavé – ťažké je ho prebudiť, spí nezvyčajne dlho a nepretržite, neodpovedá na podnety primerane ani počas bdenia, takmer sa nehýbe a nenadväzuje očný kontakt.
 • Je neutíšiteľne nepokojné – nepretržite plače, má nezvyčajný piskľavý plač.
 • Je zmätené, dezorientované, má nezrozumiteľnú reč.
 • Neprítomnosť močenia (suché plienky) u dieťaťa do roka veku viac ako 8 hodín, u dieťaťa do 3 rokov viac ako 12 hodín.
 • Výrazne sťažené dýchanie, ktoré sa prejavuje nepravidelným dýchaním, veľmi rýchlym a plytkým dýchaním mimo plaču, veľmi dlhými pauzami medzi nádychmi, „lapaním“ po dychu, ak pre dýchavičnosť nedokáže súvisle hovoriť, jesť alebo piť, má výrazné trvalé pískanie na hrudi pri dýchaní
 • Modrasté sfarbenie okolo úst, alebo na končekoch prstov.
 • Veľmi výrazná a neustupujúca bolesť alebo tlak na hrudi.
 • Záchvat kŕčov (rytmické zášklby celých končatín alebo celého tela s poruchou vedomia).
 • Opakovane vytrvalo vracia a má výraznú bolesť hlavy, má stuhnutú šiju (nedokáže predkláňať hlavu).
 • Nové fliačiky na koži, ktoré nemiznú, ak na kožu v mieste ich výskytu zatlačíte skleneným pohárom, alebo ktoré vyzerajú ako malé modriny.
 • Náhle vzniknutá alebo výrazne sa zhoršujúca bolesť v oblasti semenníkov u chlapcov.
 • Dieťa utrpelo vážny úraz, alebo si spôsobilo vážne poranenie.
 • Ak máte strach, lebo dieťa vyzerá veľmi choré a máte obavy, že je v ohrození života.
icon

Ihneď vyhľadajte najbližší urgentný príjem alebo volajte linku 155 alebo 112, pretože Vaše dieťa vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak má Vaše dieťa ktorýkoľvek z následujúcich príznakov:

icon
 • Ťažšie dýcha, čo sa prejavuje rozťahovaním nosových krídiel (bočné časti vchodu do nosa), vťahovaním krčnej jamky alebo svalov pod rebrami pri dýchaní, nevie sa zhlboka nadýchnuť, rýchlo dýcha (viac ako 50/minútu vo veku 3-12mesiacov, viac ako 40/min vo veku 1-5 rokov, viac ako 30/min vo veku 6-11 rokov, viac ako 20/min nad 12 rokov), má neutíchajúci dusivý kašeľ, pripomínajúci štekanie.
 • Nezaujíma sa o kŕmenie.
 • Je nezvyčajne spavé alebo predráždené (nepretržite plače a neviete ho utíšiť).
 • Známky dehydratácie – nedostatku tekutín (suché sliznice v ústach a suché pery, vpadnuté oči, neprítomnosť sĺz pri dlhšom plači, neprítomnosť močenia (suché plienky) u dieťaťa do roka posledných 6 hodín, u dieťaťa do 3 rokov posledných 10 hodín, u starších detí viac ako 12 hodín).
 • Rýchlo sa zhoršujúca dojčenská žltačka (žltá koža na tvári, hrudníku prípadne končatinách, žlté očné bielka).
 • Teplota nad 38°C viac ako 5 dní, alebo teplota nad 40°C viac ako 1 deň alebo teplota nad 39°C ak neodpovedá na liečbu liekmi proti teplote, u deti do 12 mesiacov pri teplote nad 38°C viac ako 24 hodín.
 • Triaška viac ako 30 minút.
 • Bolesť hlavy a svetloplachosť, nemožnosť hýbať šijou („stuhnutá“ šija).
 • Výrazná bolesť hrdla a výrazné slinenie a neschopnosť hltať tekutiny pri vysokej teplote.
 • Pretrvávajúca alebo zhoršujúca sa bolesť brucha.
 • Pretrvávajúce vracanie.
 • Prítomnosť krvi v stolici alebo moči.
 • Výrazná bolesť svalov a zároveň neschopnosť chodiť alebo hýbať končatinami.
 • Ak máte obavy, že sa dieťaťu rýchlo zhoršuje zdravotný stav.

Bezodkladne kontaktujte primárneho pediatra Vášho dieťaťa, podľa možností Vás objedná na vyšetrenie čo najskôr. Ak je po ordinačných hodinách, vyhľadajte Ambulantnú pohotovostnú službu alebo urgentný príjem, prípadne volajte linku 155 alebo 112.

Načítavanie mapy...