Zistite závažnosť stavu vášho dieťaťa

V súčasnosti sú detské ambulancie extrémne vyťažené, chorobnosť detí je najvyššia za posledné desaťročia. Preto prosím pred návštevou pediatra zvážte nutnosť osobnej návštevy, resp. závažnosť zdravotného stavu dieťaťa. S týmto Vám pomôžeme priamo na tejto stránke.

Podľa príznakov u vášho dieťaťa si vyhľadajte článok s vysvetleniami a radami o tom, ako sa o dieťa postarať a kedy vyhľadať lekársku pomoc.

Ak sa dieťaťu náhle alebo postupne zhoršil zdravotný stav, je potrebné vedieť, či sú príznaky natoľko nebezpečné, že treba neodkladne dieťa vyšetriť a liečiť. Pre správne rozhodnutie si vyhľadajte v Manuáloch vo forme semaforu informácie, ktoré príznaky sú alarmujúce a ktoré znesú odklad. Červená, oranžová a zelená farba príznakov upozorňuje na ich závažnosť. Nakoniec však vždy robíte rozhodnutie vy rodičia – najlepšie si poznáte svoje dieťa a keď u vás pretrvávajú vážne obavy, vyhľadajte pomoc.

Prosím vyberte vek vášho dieťaťa

Vek dieťaťa 0-3 mesiace

Ikona Zistiť závažnosť stavu

Vek dieťaťa nad 3 mesiace

Ikona Zistiť závažnosť stavu

Dospievajúce dieťa

Ikona Zistiť závažnosť stavu