Ochrana pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

Pediatri Deťom, občianske združenie, nesie zodpovednosť voči deťom a ich rodinám, s ktorými spolupracuje. Zachovávanie profesionality a predchádzanie akémukoľvek sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu sú kľúčovými súčasťami nášho pôsobenia. S cieľom posilniť ochranu detí sme implementovali Šesť základných princípov týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania a zneužívania do Smernice občianskeho združenia Pediatri deťom, ktorú sprevádza Kódex správania.

V prípade, že by ste sa stretli s nevhodným správaním, dávame vám možnosť dôverne a anonymne informovať nás o tom prostredníctvom formulára nižšie. Vaša správa môže byť odoslaná anonymne a bude sa s ňou zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou. Informácie budú poskytnuté len tým osobám, u ktorých existuje legitímna potreba byť informovanými, v súlade s vnútornými predpismi združenia. Ak si želáte podporu od Pediatri deťom, neváhajte nám poskytnúť minimálne kontakt, aby sme Vám mohli lepšie pomôcť.

Kódex správania o ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
Ikona Stiahnuť
Code of conduct on protection from sexual exploitation and abuse
Ikona Stiahnuť
Smernica č.2 o prevencii pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (PSVZ)
Ikona Stiahnuť
Policy on protection from exploitation and abuse (PSEA)
Ikona Stiahnuť

Vaše Informácie

Uveďte, prosím, Vaše informácie, ak si želáte, aby sme Vás kontaktovali.

na psea@pediatridetom.sk